Dokumendivahetuskiht Euroopa Regionaalarengu Fond

DHX protokolli etalonteostus

Sellel leheküljel on asutustel võimalik testida DHX teenuseid X-tee testkeskkonnas

Testimiseks on vajalik:

Testimine

DHX protokolliga tutvujatele, kes soovivad DHX demonstratsiooni, soovitame „läbi mängida“ järgmised kasutuslood:

Abiks on ka etalonteostuse kasutusjuhend

Sisene testteenusesse (nõuab ID-kaarti)